มอบ “ช้างเชียงราย”  ให้กับ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา (National Museum of Ethnology) โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

385 Views  | 

 มอบ “ช้างเชียงราย”  ให้กับ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา (National Museum of Ethnology) โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

National Museum of Ethnology OSAKA : February 4th , 2019

With Professor Emeritus Osamu Akagi , Professor  Emeritus Dr.Tatsuhiko Kawashima

นายแพทย์กอบชัย-คุณจงรัตน์นรี จิตรสกุล  ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรี และ MUFG

มอบ “ช้างเชียงราย”  ให้กับ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา (National Museum of Ethnology) โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Professor Emeritus Osamu Akagi เป็นผู้รับมอบ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

จำกัด เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการขนส่งรูปปั้นช้างทั้งในและต่างประเทศ

และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ให้ความสนับสนุนด้านประกันการขนส่งดังกล่าวอีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com