สารจากสมาคมฝรั่งเศส-ไทยเชียงราย

image
ช้าง เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยและยังเป็นสัญลักษณ์ของชาติอีกด้วย 
โครงการ “ ช้างศิลป์  แผ่นดินเชียงราย ” เป็นโครงการภายใต้เจตนารมณ์และการสนับสนุนของ คุณหมอกอบชัย  จิตรสกุล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ศิลปินเชียงราย “ ขัวศิลปะ ” ได้เป็นที่รู้จัก ศิลปินท้องถิ่นเชียงรายทั้ง 90 ท่าน ได้เขียนลวดลายศิลปะตามจินตนาการลงบนรูปปั้นช้าง ตามเทคนิคที่ตนเองถนัด
จากประวัติศาสตร์และตำนานของชนชาวสยามมีการกล่าวถึงช้างเสมอ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังคงมีช้างอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช้างถูกใช้เป็นพาหนะ, ลากซุง รวมถึงงานพิธีกรรมทางพุทธศาสนาหรือประดับตกแต่งด้วยผ้าปักและวาดลวดลายศิลปะลงบนตัว
จากตำนานทำให้เรานึกถึงการสร้างเมืองเชียงราย ที่มีช้างมาเกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 1805 พ่อขุนเม็งรายมหาราชได้เสด็จตามรอยช้างที่หลุดพลัดไปบนเนินเขา ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขาและแม่น้ำกก พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่ดี      จึงโปรดให้สร้างเมือง 
“ เชียงราย ”  และต่อมาในปี พ.ศ. 2026  ทรงได้สร้างวัดพระธาตุดอยจอมทองขึ้น ณ   ที่แห่งนั้นด้วย 
เมื่อไม่นานมานี้ เราได้สูญเสียท่านอาจารย์ถวัลย์  ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์งานแกะสลักบนบานประตูหลวงที่มีชื่อเสียงไว้ ณ วัดพระสิงห์ เป็นงานแกะสลักรูปช้าง ที่เป็นสัญลักษณ์ของ  “ ธาตุดิน ”  1 ใน ธาตุกัมมัฏฐาน 4 
นอกจากนี้ ช้างยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย สามารถพบเห็นตามอาคารบ้านเรือนและเอกสารทางราชการต่างๆ อีกทั้งยังเคยได้รับเกียรติให้ปรากฏอยู่บนธงชาติไทย  จนถึงปี พ.ศ. 2460
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “ ช้างศิลป์  แผ่นดินเชียงราย ”  จะยังคงอยู่ต่อไป
 
Guy Heidelberger
Directeur Alliance Française de Chiangrai 
(Alliance Franco-Thaï, Annexe AF Bangkok)
March 13, 2015
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy