โครงการ "ช้างเชียงราย"
"ช้าง 90 เชือก โดยศิลปินเชียงราย 90 ท่าน"

เกี่ยวกับช้างเชียงราย

นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล นายกสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย และประธานกรรมการ บริษัท กรีนวิง จำกัด จึงได้แรงบันดาลใจ
ในการจัดโครงการ "ช้างเชียงราย" เพื่อถ่ายทอดความสวยงามของงานศิลปะของเหล่าศิลนชาวเชียงรายที่มีอยู่มากมายตามจินตนาการของคิลปิน
แต่ละคนและตามแบบเทคนิคที่ตนถนัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาชื่นชมความงามของช้างเชียงรายจากฝีมือศิลปินที่วาดลงบนตัวช้างไฟเบอร์
กลาสขนาดความสูง 90 เซนติเมตร จำนวน 90 เชือก เพื่อประชาสัมพันธ์ว่า "เชียงรายเป็นเมืองช้างและเป็นเมืองแห่งศิลปิน"

นอกจากนี้ "ช้างเชียงราย" ยังเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องเตือนใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบว่า
ครั้งหนึ่ง ดินแดนล้านนาแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยช้าง

ภาพสเก็ตซ์ช้างเชียงราย

โดย อ.ศรีวรรณ

image

                                      กิจกรรม ช้างเชียงราย

   


 

โครงการ "ช้างเชียงราย"

เกิดขึ้นโดยที่ช้าง 1 เชือก ก็คือตัวแทนศิลปินของเมืองเชียงราย 1 ท่าน ทั้งหมด 90 ท่าน

ที่บรรจงสร้างงานศิลปะลงบนตัวช้างแต่ละเชือก

มอบ ช้างเชียงราย เพื่อสาธารณะประโยชน์

Powered by MakeWebEasy.com